วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ศึกษาดูงานระบบการบริหารงานประกันภัยของบริษัท เมียนมาอินชัวรันส์ จำกัด

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก และชมรมบริษัทประกันภัยจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบการบริหารงานประกันภัยของบริษัท เมียนมาอินชัวรันส์ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการงานประกันภัย โดยเฉพาะเรื่องการประกันภัยรถข้ามแดน ตลอดจนเพื่อรวบรวมข้อมูลทำการประชาสัมพันธ์การประกันภัยข้ามแดน พรมแดนแม่สอด-เมียวดี  ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมและดูงานระบบการประกันภัยของบริษัท เมียนมาอินชัวรันส์ จำกัด สาขาเมียวดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562