วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและจัดอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) ประจำปี 2562 จังหวัดที่ 10 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เพื่อรับฟัง ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของการทำประกันภัยข้าวนาปีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยข้าวนาปีให้ดียิ่งขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมจัดการอบรมตามโครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวต้อนรับ ณ ห้องฟอร์จูน 2-3 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 10 จังหวัดสุดท้ายของการจัดอบรมในปีนี้