วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยข้าวนาปี ชุมชนบ้านโนนหอม จ.สกลนคร

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสายงานวิชาการ ร่วมลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในชุมชนบ้านโนนหอม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกันภัยข้าวนาปีให้กับชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ตามโครงการ "คปภ. เพื่อชุมชน" ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดบ้านโนนหอม ตําบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร