วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8

การแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8
สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย
จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ประเภททีมชาย และทีมหญิง

โดยปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้

ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ                          บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1        บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2        บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
                                     บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ                           บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1         บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2         บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)   
                                      บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

การเเข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน