วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบเงินและคอมพิวเตอร์สนับสนุนกิจกรรมเมล็ดพันธุ์ประกันภัยเพื่อชุมชน ฟื้นฟูโรงเรียนอุบลฯ เพื่อเด็ก ๆ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ที่เสียหายจากน้ำท่วม และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook เก่าสภาพดีพร้อมใช้งาน จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านผักหย่า และโรงเรียนบ้านไร่ใต้ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร. รัศมี สีหะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักหย่า เป็นผู้แทนรับมอบ ในกิจกรรม "เมล็ดพันธุ์ประกันภัยเพื่อชุมชน: ฟื้นฟูโรงเรียนอุบลฯ เพื่อเด็ก ๆ" ณ จังหวัดอุบลราชธานี