วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา เปิดมุมมองประกันภัยสุขภาพไทยและเทศ

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนา เรื่อง “เปิดมุมมองประกันภัยสุขภาพไทยและเทศ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย”

ดาวน์โหลด Presentation ประกอบการสัมมนา