วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบหมวกนิรภัยในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนบ้านผาบ่อง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เดินสาย “โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน” ที่บ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นชุมชนแห่งสุดท้ายของโครงการในปีนี้

โครงการนี้เป็นการริเริ่มของ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงาน คปภ. เป็นการทำงานเชิงรุกในการเข้าถึง เข้าใจ และสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น ด้วยการเผยแพร่และให้ความรู้ตลอดจนสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันภัย โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน คปภ. และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกันให้ข้อมูลในการใช้ระบบการประกันภัยมาบริหารจัดการกับความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง

ในโอกาสนี้ ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบหมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ ให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านผาบ่อง เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100% ในงาน “คปภ. เพื่อชุมชนบ้านผาบ่อง” ณ สะพาน ๙ ข้าวเพื่อสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน