วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทยและภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ผนึกกำลังร่วมกับ คปภ. จัด โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563

นายนพดล สันติภากรณ์ เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมงานแถลงข่าว "โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 และเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม ไมโครอินชัวรันส์)" ซึ่งโครงการดังกล่าวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดขึ้นโดยการผนึกกำลังกับภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเป็นระบบและครบวงจร พร้อมทั้งเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยอุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม ไมโครอินชัวรันส์) หรือ กรมธรรม์ประกันภัย 7 บาทพลัส กรมธรรม์ประกันภัยราคาถูกที่สุดในโลกที่ให้ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุและให้ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

งานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น G และลานอเนกประสงค์ สำนักงาน คปภ.