วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ เลขาธิการ คปภ.

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562-2564 เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และปรึกษาหารือถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย และแนวทางความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ สำนักงาน คปภ.