วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการงานของกองบังคับการปราบปราม จาก พลตำรวจตรี จิรภพ ภูริเดช ผู้บังคับการกองปราบปราม ในงานวันสถาปนากองบังคับการปราบปราม ครบรอบปีที่ 72 ณ กองบังคับการปราบปราม ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563