วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ระหว่างสำนักงาน คปภ. กับกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเป็นการบูรณาการระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว