วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมงาน คปภ. เพื่อชุมชนบ้านแหลมมะขาม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมงาน “คปภ. เพื่อชุมชนบ้านแหลมมะขาม” (ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2) ซึ่งในงานดังกล่าวมีการเสวนาหัวข้อ “การประกันภัยน่ารู้ สู่ชุมชน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกันภัย พ.ร.บ.  และการประกันภัยสำหรับอาชีพชาวประมงให้กับชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ตามโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2563 โดยมีนางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด