วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและจัดอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) ประจำปี 2563 ณ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เพื่อรับฟัง ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของการทำประกันภัยข้าวนาปีจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวนกว่า 100 คน ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และร่วมจัดการอบรมตามโครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจากนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ ณ ห้องศิวาแกรนด์บอลรูม โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 5 จังหวัดสุดท้ายของการจัดอบรมในปีนี้