วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมออนไลน์กับสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) ร่วมประชุมออนไลน์กับสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIAJ) ซึ่งนำโดยนาย Yuji Ito กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น. ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการหารือและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 17.00 น. ภายใต้ธีมหลัก “Countermeasures against fraudulent claims taken by general insurance companies in Japan” โดยวิทยากรหลัก คือ นาย Hiroto Watanabe ตำแหน่ง Deputy Manager ฝ่าย Claims Management Department ของบริษัท Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. ซึ่งจะเน้นถึงการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาฉ้อฉลในธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศญี่ปุ่น

การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) บูรณาการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน เพื่อยกระดับและเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานของทั้งสองสมาคมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมกันส่งเสริมพัฒนาตลาดการประกันวินาศภัย พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย