วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย อบรมการใช้งานแอปพลิเคชันรายงานความเสียหาย โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ครั้งที่ 6

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันรายงานความเสียหาย โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ครั้งที่ 6 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา