วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

Committee

Committee
Position
Organization

นายอรรณพ พรธิติ

Chairman

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ

กรรมการที่ปรึกษา

บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

Mr. Pisit Ngaowijit

Vice-Chairman

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.

Mrs. Pornsri Bunnagulrote

Vice-Chairman

Tokio Marine Insurance (Thailand) Plc.

Professor Pramual Chancheewa

Consultant

Pramuanchai Law Office

Mr. Pichit Mekkittikul

Consultant

Thai Insurance Brokers Association

นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์

Consultant

บมจ.แอกซ่าประกันภัย

Mr. Narong Supanurat

Consultant

Aioi Bangkok Insurance Plc.

Mr. Kiattisak Ruangmanamongkol

Consultant

Muang Thai Insurance Plc.

นางกรแก้ว เอี่ยมกุล

Member

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

Mr. Piyawuth Kitchareon

Member

MSIG Insurance (Thailand) Plc.

นายพศิน พฤฒพงษ์

Member

บมจ.ทิพยประกันภัย

Mrs. Wanida Chaichatchawal

Member

The Navakij Insurance Plc.

Mr. Jaturapat Pinyomongkol

Member

LMG Insurance Plc.

Mr. Noppadol Meesuksamer

Member

Thaisri Insurance Plc.

นายชาญวิทย์ ผดุงวัฒนโรจน์

Member

บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

Mrs. Pornthana Wongroj

Member

The Viriyah Insurance Plc.

Ms. Pirintorn Kaewlai

Member

ACE INA Overseas Insurance Co., Ltd.

Mr. Adisorn Pipatworapong

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

Ms. Ploen Angwatanakul

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

Ms. Kalaya Joukhom

Assistant Executive Director – Technical

Thai General Insurance Association

Mrs. Siriporn Surotjanakul

Head of Insurance Product 1

Thai General Insurance Association

Mr. Teerasit Praphotjanaporn

Officer, Insurance Technical Department

Thai General Insurance Association