วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

Committee

Committee
Position
Organization

Ms. Duanden Choenchitsiri

Chairman

Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Thailand) Plc.

Mr. Pairin Chaibenjapol

Vice-Chairman

Bangkok Insurance Plc.

Mr. Tivakorn Kanjanakij

Advisory Director

Sri Ayudhya General Insurance Plc.

Mrs. Nalina Bodharamik

Vice-Chairman

The Navakij Insurance Plc.

นายอรัญ ศรีว่องไทย

Consultant

บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

Ms. Bang-orn Jiravorasuk

Consultant

Muang Thai Insurance Plc.

นายชัยฤทธิ์ ทรงพลังธรรม

ที่ปรึกษา

บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย

Mr. Wattana Wongvisesnopakun

Consultant

Lockton Wattana Insurance Brokers (Thailand) Ltd.

นายสมบัติ อนันตลาโภชัย

Consultant

-

Dr. Sittiporn Intuwonges

Member

Thai Reinsurance Plc.

นางสาวจันทิมา ถิ่นสุวรรณ

Member

บมจ.ทิพยประกันภัย

Ms. Orawan Vorapanya

Member

The Southeast Insurance Plc.

นางเดือนฉาย โกศลเมธากุล

Member

บมจ.เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์)

นางสาวพัชรา เจนผาสุข

Member

บ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

นางสาววรนันท์ ตินตะโมระ

Member

บมจ.วิริยะประกันภัย

Mr. Narin Setabandhu

Member

Samaggi Insurance Plc.

Mr. Jakkapat Angkatavanich

Member

ACE INA Overseas Insurance Co., Ltd.

Mr. Taweesak Anchaleenukool

Member

Thanachart Insurance Plc.

นายภาสกร แก้วประเสริฐ

Member

บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

Ms. Venus Thonglamun

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

นางนภาพร แดดภู่

Coordination

Office of Insurance Commission (OIC)

Mrs. Kalaya Joukhom

Assistant Executive Director-Technical

Thai General Insurance Association

Mrs. Siriporn Surotjanakul

Head of insurance product 1

Thai General Insurance Association

Ms. Orawan Suwantawe

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนงานประกันภัย

Thai General Insurance Association

Ms. Chutimon Phoepathom

Officer, Insurance Technical Department

Thai General Insurance Association