คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม

การชี้แจงเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่

การชี้แจงเรื่อง "กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่"

17 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน จัดการชี้แจงเรื่อง "กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่" เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 ซอยสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ