คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม

การนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการและพัฒนาด้าน Loss Mitigation & Loss Recovery โดยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินไหมทดแทนของบริษัท เพื่อการพัฒนาธุรกิจการประกันภัยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการและพัฒนาด้าน Loss Mitigation & Loss Recovery โดยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินไหมทดแทนของบริษัท เพื่อการพัฒนาธุรกิจการประกันภัยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

12 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ร่วมกับบริษัท เปอร์ เอเชีย จำกัด  ในการนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการและพัฒนาด้าน Loss Mitigation & Loss Recovery โดยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินไหมทดแทนของบริษัท เพื่อการพัฒนาธุรกิจการประกันภัยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย