วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Member Club

 • 15 Jul 2015

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย มีโครงการจัดฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6 ให้แก่สมาชิกบริษัทประกันภัย โดยกำหนดเปิดสอนแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ฝึกสอนกิจกรรมงานร้อยมาลัยคริสตัล (วันแม่) จำนวน 30 คน และกิจกรรมงานการบูรหอมรูปผลไม้จัดตะกร้า จำนวน 30 คน ระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยเริ่มฝึกในวันพุธที่ 15กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป    

  จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมรับการฝึกสอนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย บริษัทใดสมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน หากจำนวนเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที และเพื่อให้ท่านสมาชิกได้ประโยชน์จากการฝึกสอนโดยทั่วถึงกัน จึงใคร่ขอให้พิจารณาส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกสอนในรุ่นที่ผ่านมา และพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกสอน เป็นลำดับแรกก่อน ตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว และกรุณาแจ้งความจำนงส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัย ที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค หรือ นายก้อง คณะสุข โทรสารหมายเลข 0 2256 6039 โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217 E-mail: saitong@tgia.org หรือ kong@tgia.org ภายในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 • 14 Jul 2015

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย มีโครงการจัดฝึกสอนกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐานให้แก่สมาชิกบริษัทประกันภัย โดยกำหนดจัดฝึกสอนกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 6 สัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 20 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

  จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมรับการฝึกสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทละ 2 คน (ควรจะเป็นคู่ชาย-หญิง) และเพื่อให้บริษัทสมาชิกได้ประโยชน์จากการฝึกสอนโดยทั่วถึงกัน จึงใคร่ขอให้พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกสอนในรุ่นที่ผ่านมาเป็นลำดับแรกก่อน และพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกสอนขั้นพื้นฐาน ตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว และกรุณาแจ้งความจำนงส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัย ที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค หรือ นายก้อง คณะสุข โทรสารหมายเลข 0 2256 6039 โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217 E-mail: saitong@tgia.org หรือ kong@tgia.org ภายในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 • 30 Oct 2014

  สโมสรสมาชิกประกันภัยจัดฝึกสอนงานศิลปหัตกรรม รุ่นที่ 5 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

   

 • 28 Oct 2014

  สโมสรสมาชิกประกันภัยจัดฝึกสอนงานศิลปหัตกรรม รุ่นที่ 5 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2