วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Center Activities

 • 04 Aug 2016
  -
  04 Aug 2016

  A.M. Best Thailand Seminar 2016
  Theme:
  Liberalization of the Thailand market: What’s next?
  Date: 4 August 2016, Thursday
  Time: 9:00am – 13:00pm (Registration starts at 8:15am)
  Venue: Thai General Insurance Association (TGIA) 223 Soi Ruamrudee, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
  Note: This Seminar open to Invited TGIA members only. Please register the seminar by 22 July 2016.
  For registration or queries, please contact our Senior Marketing and Events Associate, Ms. Phoebe Chow, at +852 2827 3412 or Phoebe.Chow@ambest.com

  download program details

 • 10 Jun 2016

  เอกสารประกอบการแถลงข่าว ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

  ดาาวน์โหลดเอกสาร

 • 06 Feb 2015

  สมาคมฯ ประชุมร่วมกับ America Assist (ส่วนกลาง) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 05 Feb 2015

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 04 Feb 2015

  สมาคมฯ ประชุมร่วมกับ Multi Risk Consultants (Thailand) Ltd. (ส่วนกลาง) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย