วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Center Activities

 • 03 Feb 2015

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 02 Feb 2015

  คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เวลา 10.00 น.

 • 02 Feb 2015

  สมาคมฯ ประชุมร่วมกับ Guy Carpenter (ส่วนกลาง) เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 24 jan 2015

  บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จัดอบรม ความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 24 jan 2015

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เวลา 16.00 -18.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย