วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Development and Technical Committee

 • 22 Dec 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือของธุรกิจประกันภัย กับการฝึกงานและสหกิจศึกษา” เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

   

 • 28 Nov 2014
  -
  29 Nov 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนา ผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)รุ่นที่ 20 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และอบรมหัวข้อ “เกมการจัดการทางธุรกิจ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  คณาวัฒนไชย และพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม ณ โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

 • 24 Nov 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การนำเสนอแผนงาน” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

   

 • 22 Nov 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)   
  รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การวางกลยุทธ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (CRM)” โดย คุณฉัททวุฒิ พีชผล  และ “การสร้างและบริหารทีมงานขายของการประกันวินาศภัย” โดย ดร.สุรชาติ กิ่มมณี เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

   

 • 21 Nov 2014
  -
  22 Nov 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดยชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จัดสัมมนา เรื่อง “มองทะลุความคิด พิชิตลูกค้าประกันภัย” ณ โรงแรม เดอะ เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา