วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

สโมสรสมาชิกประกันภัย

 • 17 ต.ค. 2558
  -
  18 ต.ค. 2558

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย กำหนดจัดการแข่งขันบาสเกตบอลประกันภัย ครั้งที่ 6 ประเภททีมชาย และทีมหญิง ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00–18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

  จึงเรียนมาเพื่อบริษัทสมาชิกโปรดพิจารณาส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลประกันภัย ครั้งที่ 6 ได้ประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 12 คน (ตัวจริง 5 คน สำรอง 7 คน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การแข่งขันนี้ใช้กติกาสากล แต่อาจจะมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม

  ส่งใบสมัครไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค นายก้อง คณะสุข ทาง E-mail: saitong@tgia.org, kong@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 • 06 ต.ค. 2558

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย จัดโครงการจัดฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 7 ให้แก่สมาชิกบริษัทประกันภัย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ โดยกำหนดเปิดสอนแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ฝึกสอนกิจกรรมงานพับกระดาษ (Origami) ดอกไม้จัดแจกัน จำนวน 30 คน และกิจกรรมงานที่ใส่กุญแจ Key Cover จำนวน 30 คน ระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยเริ่มฝึกในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

  จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมรับการฝึกสอนบริษัทละ 1 คน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย บริษัทใดสมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน หากจำนวนเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที และเพื่อให้ท่านสมาชิกได้ประโยชน์จากการฝึกสอนโดยทั่วถึงกัน จึงใคร่ขอให้พิจารณาส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกสอนในรุ่นที่ผ่านมา และพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกสอน เป็นลำดับแรกก่อน ตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว และกรุณาแจ้งความจำนงส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค หรือ นายก้อง คณะสุข โทรสารหมายเลข 0 2256 6039 โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217 E-mail: saitong@tgia.org หรือ kong@tgia.org ภายในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 • 19 ก.ย. 2558
  -
  27 ก.ย. 2558

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย กำหนดจัดการแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 6 (ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) ณ สนามฟุตซอล ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี) ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ รวม 4 วัน คือ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 และวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558

  ทั้งนี้ ให้บริษัทสมาชิกส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม  ทีมละ 12 คน (ตัวจริง 5 คน สำรอง 7 คน) เท่านั้น ไม่สามารถส่งเพิ่มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การแข่งขันครั้งนี้ใช้กติกาสากล แต่อาจมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม และจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันนัดหมายหัวหน้าทีมของแต่ละบริษัทมาประชุมเพื่อจับสลากแบ่งสายและรับทราบโปรแกรมการแข่งขันต่อไป

  ส่งใบสมัครไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค / นายก้อง คณะสุข ทาง E-mail: saitong@tgia.org, kong@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 • 25 ก.ค. 2558

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัยครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ S.F.สไตรค์โบว์ล (ชั้น 7) ศูนย์การค้ามาบุญครอง เวลา 08.00 - 13.00 น. โดยแข่งขันประเภททีม 3 คน แข่งขันแบบคู่สไตรค์ – คี่สแปร์ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ สโมสรฯ ให้สิทธิบริษัทสมาชิกจัดส่งพนักงานของบริษัทได้บริษัทละ 1 ทีมๆ ละ 3 คน (จะเป็นชายหรือหญิงรวมกันเป็นทีม) โดยไม่เสียค่าสมัคร และจำกัดผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดไม่เกิน 40 ทีม หรือบุคคลไม่เกิน 120 คน บริษัทใดส่งใบสมัครก่อนจะได้สิทธิก่อน หากจำนวนเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที และบริษัทสมาชิกใดจะส่งทีมเพิ่มจะต้องเสียค่าสมัครทีมละ 600 บาท

  ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมายังสมาคมฯ ที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค / นายก้อง คณะสุข ทาง E-mail: saitong@tgia.orgkong@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2256 6039 โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217 ภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 • 15 ก.ค. 2558

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย มีโครงการจัดฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6 ให้แก่สมาชิกบริษัทประกันภัย โดยกำหนดเปิดสอนแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ฝึกสอนกิจกรรมงานร้อยมาลัยคริสตัล (วันแม่) จำนวน 30 คน และกิจกรรมงานการบูรหอมรูปผลไม้จัดตะกร้า จำนวน 30 คน ระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยเริ่มฝึกในวันพุธที่ 15กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป    

  จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมรับการฝึกสอนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย บริษัทใดสมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน หากจำนวนเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที และเพื่อให้ท่านสมาชิกได้ประโยชน์จากการฝึกสอนโดยทั่วถึงกัน จึงใคร่ขอให้พิจารณาส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกสอนในรุ่นที่ผ่านมา และพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกสอน เป็นลำดับแรกก่อน ตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว และกรุณาแจ้งความจำนงส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัย ที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค หรือ นายก้อง คณะสุข โทรสารหมายเลข 0 2256 6039 โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217 E-mail: saitong@tgia.org หรือ kong@tgia.org ภายในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่