วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

กิจกรรมส่วนกลาง

 • 17 พ.ย. 2557

  สมาคมฯ ประชุมร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1 เวลา 09.00 น.

 • 17 พ.ย. 2557

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 17 พ.ย. 2557

  สมาคมฯ ประชุมร่วมกับ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 29 ต.ค. 2557
  -
  29 ต.ค. 2557

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

   

 • 29 ต.ค. 2557
  -
  29 ต.ค. 2557

  ประชุมแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมฯ (ส่วนกลาง)

  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1