วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

กิจกรรมส่วนกลาง

 • 27 ต.ค. 2557
  -
  27 ต.ค. 2557

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 25 ต.ค. 2557
  -
  25 ต.ค. 2557

  10.00 – 12.00 น. สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนภูมิภาค 4 ภาค
  (จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่)

 • 23 ต.ค. 2557
  -
  23 ต.ค. 2557

  หยุดวันปิยมหาราช

 • 22 ต.ค. 2557
  -
  22 ต.ค. 2557

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 22 ต.ค. 2557
  -
  22 ต.ค. 2557

  13.30 น. ประชุมแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมฯ (ส่วนกลาง)
  ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1