วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

กิจกรรมส่วนกลาง

 • 05 ก.พ. 2558

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 04 ก.พ. 2558

  สมาคมฯ ประชุมร่วมกับ Multi Risk Consultants (Thailand) Ltd. (ส่วนกลาง) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 04 ก.พ. 2558

  คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทสมาชิก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.

 • 03 ก.พ. 2558

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 02 ก.พ. 2558

  คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เวลา 10.00 น.