วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

กิจกรรมส่วนกลาง

 • 02 ก.พ. 2558

  สมาคมฯ ประชุมร่วมกับ Guy Carpenter (ส่วนกลาง) เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 24 ม.ค. 2558

  บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จัดอบรม ความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 24 ม.ค. 2558

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เวลา 16.00 -18.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 22 ม.ค. 2558

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ เวลา 10.00 - 12.00 น. ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 20 ม.ค. 2558

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย