วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

กิจกรรมส่วนกลาง

 • 18 ม.ค. 2558

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์หอสมุดชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

   

 • 17 ม.ค. 2558

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207, C208 อาคาร ไอซีไอที มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

 • 15 ม.ค. 2558

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 13 ม.ค. 2558

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

   

 • 08 ม.ค. 2558

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย