กิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

17 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมส่วนกลาง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารของสมาคมฯ ถนนสุขุมวิท 64/1 ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติตัวในขณะเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว