กิจกรรมส่วนกลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • เอกสารการอบรมหลักสูตร CCPR รุ่นที่ 22

  • (10 พ.ย.61) คุณจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ - กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อ Online และ Social Media

  • (3 พ.ย.61) คุณพีรพล อนุตรโสติถิ์ - ชัวร์ก่อนแชร์ กระบวนการรับมือกับข้อมูลที่เกิดขึ้นใน Social Media

  • (20 ต.ค.61) คุณชัยนันต์ สันติวาสะ - การสร้างสรรค์ข่าวเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์

  • (20 ต.ค.61) คุณรัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล - การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์

  • (6 ต.ค. 61) คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา - ภาพรวมธุรกิจประกันภัยและทิศทางการเติบโตในยุคดิจิทัล

 • ดาวน์โหลด

  • รายงานประจำปี 2566 (เมษายน-ธันวาคม 2566)

  • ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 11

  • presentation งานแถลงข่าวภาพรวมผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 (อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 29 กันยายน 2565)

  • สป.6/2565 - ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 15

  • TGIA COVID-19 Presentation 18.11.2564

  • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสื่อสาร

  • สายด่วนบริษัทประกันวินาศภัย

  • บริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

  • เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  • ความคุ้มครองและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย

  • Presentation หัวข้อ Insurance Market Trend 2020 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา (สัมมนา ธุรกิจประกันภัย โอกาสและความท้าทาย ปี 2020 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมเอทัส ลุมพินี จัดโดย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • Presentation การบรรยายเรื่อง Knowledge Sharing #1: People Accelerator - Reskilling and Upskilling Your Workforce - The Key Success Factor for Your Business Transformation เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC)

  • Presentation การบรรยายเรื่อง Knowledge Sharing #1: People Accelerator - Reskilling and Upskilling Your Workforce - The Key Success Factor for Your Business Transformation เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • สัปดาห์ประกันภัย 62 (THAILAND INSURANCE EXPO 2019)

  • โบชัวร์ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขชุดถุงลมเสริมความปลอดภัยในรถยนต์

  • Presentation เสวนาวิชาการประกันภัย เหลียวหลังแลหน้าธุรกิจประกันภัยไทย (19 กรกฎาคม 2562)

  • หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ

  • The Insurance Landscape 2019 (12-03-2019)

  • TGIA New Office Map

  • แผนที่สำนักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่

  • CEO Focus Group 6th/2018 - Demystifying IFRS 17 for General Insurers (Afternoon Session)

  • CEO Focus Group 6th/2018 - Demystifying IFRS 17 for General Insurers (Morning Session)

  • CEO Focus Group 6th/2018 Opening Remarks - Demystifying IFRS 17 for General Insurers เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง Thai Flood Modelling in Action เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย Guy Carpenter และ PERILS

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง Thai Flood Modelling in Action เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง ปฏิวัติธุรกิจประกันภัยด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Insurance Digital Expert) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดย Heroleads

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง ปฏิวัติธุรกิจประกันภัยด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Insurance Digital Expert) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • ข่าว MOU การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล

  • Press Release - เปิดเวทีโชว์ไอเดียคลิปวิดีโอ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด”.

  • เอกสารประกอบงาน CEO Focus Group ครั้งที่ 3/2018 “HR Transformation in Digital Era” วันที่ 7 มิถุนายน 2561 (HR Transformation in The Digital Era โดย GO-UP.work)

  • เอกสารประกอบงาน CEO Focus Group ครั้งที่ 3/2018 “HR Transformation in Digital Era” วันที่ 7 มิถุนายน 2561 (THAI NON-LIFE INSURANCE LANDSCAPE โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา)

  • Presentation ประกอบงานแถลงข่าวสมาคมประกันวินาศภัยไทย 2560-61

  • กำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของสโมสรสมาชิกประกันภัย ประจำปี 2561-62

  • Presentation ประกอบงาน CEO Focus Group (ภาคพิเศษ) เสวานากับรอมแพง จากบุพเพสันนิวาส สู่การวิเคราะห์ตัวละครเพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล วันที่ 27 เมษายน 2561

  • Presentation ประกอบงาน CEO Breakfast and Lunch Talk 2018 วันที่ 7 มีนาคม 2561

  • Non-Life Insurance Landscape in Thailand (14-02-2018)

  • เอกสารประกอบการบรรยาย ในงาน InsurTech Ignite Hackathon เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • เอกสารการประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • CEO Focus Group ครั้งที่ 4/2560-2561 เรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมการปกครอง - วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • สรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ ฉบับมาตรฐาน

  • เอกสารประกอบการสัมมนา Cyber Threat and Insurance โดย Mr. Gerard Roy Sharma เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยทรัพย์สิน

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยรถยนต์

  • ข่าวประกันภัยร่วมใจ นำจิตอาสาพร้อมรถโมบายออกขายข้าวช่วยชาวนา

  • ข้อควรปฏิบัติในกรณีรถยนต์ถูกน้ำท่วม

  • รายชื่ออู่ซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

  • CEO Lunch Talk 2017: Strategic Direction of Thai Insurance Industry (11/01/2017)

  • เอกสารประกอบการแถลงข่าว โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

  • เอกสารประกอบการแถลงข่าว โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ (Presentation)

  • ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและสถิติการยื่นคำเสนอข้อพิพาท

  • การประชุมผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรเพื่อรับฟังแผนการประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัย (Executive Briefing)

  • เอกสารประกอบการประชุม ASEAN Insurance Council Meeting ครั้งที่ 41 (AIC 2015) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2558

  • แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  • ไฟล์เอกสารประกอบการแถลงข่าว การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน กรณีมหาอุทกภัย ปี 2554

 • ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี พ.ศ. 2565-2566

  • ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

  • ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี พ.ศ. 2565