วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

  กิจกรรมส่วนกลาง

 • ดาวน์โหลด

  • รายงานประจำปี 2566 (เมษายน-ธันวาคม 2566)

  • ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 11

  • presentation งานแถลงข่าวภาพรวมผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 (อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 29 กันยายน 2565)

  • สป.6/2565 - ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 15

  • TGIA COVID-19 Presentation 18.11.2564

  • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสื่อสาร

  • สายด่วนบริษัทประกันวินาศภัย

  • บริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

  • เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  • ความคุ้มครองและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย

  • Presentation หัวข้อ Insurance Market Trend 2020 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา (สัมมนา ธุรกิจประกันภัย โอกาสและความท้าทาย ปี 2020 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมเอทัส ลุมพินี จัดโดย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • Presentation การบรรยายเรื่อง Knowledge Sharing #1: People Accelerator - Reskilling and Upskilling Your Workforce - The Key Success Factor for Your Business Transformation เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC)

  • Presentation การบรรยายเรื่อง Knowledge Sharing #1: People Accelerator - Reskilling and Upskilling Your Workforce - The Key Success Factor for Your Business Transformation เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • สัปดาห์ประกันภัย 62 (THAILAND INSURANCE EXPO 2019)

  • โบชัวร์ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขชุดถุงลมเสริมความปลอดภัยในรถยนต์

  • Presentation เสวนาวิชาการประกันภัย เหลียวหลังแลหน้าธุรกิจประกันภัยไทย (19 กรกฎาคม 2562)

  • หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ

  • The Insurance Landscape 2019 (12-03-2019)

  • TGIA New Office Map

  • แผนที่สำนักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่

  • CEO Focus Group 6th/2018 - Demystifying IFRS 17 for General Insurers (Afternoon Session)

  • CEO Focus Group 6th/2018 - Demystifying IFRS 17 for General Insurers (Morning Session)

  • CEO Focus Group 6th/2018 Opening Remarks - Demystifying IFRS 17 for General Insurers เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง Thai Flood Modelling in Action เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย Guy Carpenter และ PERILS

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง Thai Flood Modelling in Action เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง ปฏิวัติธุรกิจประกันภัยด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Insurance Digital Expert) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดย Heroleads

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง ปฏิวัติธุรกิจประกันภัยด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Insurance Digital Expert) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • ข่าว MOU การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล

  • Press Release - เปิดเวทีโชว์ไอเดียคลิปวิดีโอ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด”.

  • เอกสารประกอบงาน CEO Focus Group ครั้งที่ 3/2018 “HR Transformation in Digital Era” วันที่ 7 มิถุนายน 2561 (HR Transformation in The Digital Era โดย GO-UP.work)

  • เอกสารประกอบงาน CEO Focus Group ครั้งที่ 3/2018 “HR Transformation in Digital Era” วันที่ 7 มิถุนายน 2561 (THAI NON-LIFE INSURANCE LANDSCAPE โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา)

  • Presentation ประกอบงานแถลงข่าวสมาคมประกันวินาศภัยไทย 2560-61

  • กำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของสโมสรสมาชิกประกันภัย ประจำปี 2561-62

  • Presentation ประกอบงาน CEO Focus Group (ภาคพิเศษ) เสวานากับรอมแพง จากบุพเพสันนิวาส สู่การวิเคราะห์ตัวละครเพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล วันที่ 27 เมษายน 2561

  • Presentation ประกอบงาน CEO Breakfast and Lunch Talk 2018 วันที่ 7 มีนาคม 2561

  • Non-Life Insurance Landscape in Thailand (14-02-2018)

  • เอกสารประกอบการบรรยาย ในงาน InsurTech Ignite Hackathon เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • เอกสารการประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • CEO Focus Group ครั้งที่ 4/2560-2561 เรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมการปกครอง - วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • สรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ ฉบับมาตรฐาน

  • เอกสารประกอบการสัมมนา Cyber Threat and Insurance โดย Mr. Gerard Roy Sharma เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยทรัพย์สิน

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยรถยนต์

  • ข่าวประกันภัยร่วมใจ นำจิตอาสาพร้อมรถโมบายออกขายข้าวช่วยชาวนา

  • ข้อควรปฏิบัติในกรณีรถยนต์ถูกน้ำท่วม

  • รายชื่ออู่ซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

  • CEO Lunch Talk 2017: Strategic Direction of Thai Insurance Industry (11/01/2017)

  • เอกสารประกอบการแถลงข่าว โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

  • เอกสารประกอบการแถลงข่าว โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ (Presentation)

  • ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและสถิติการยื่นคำเสนอข้อพิพาท

  • การประชุมผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรเพื่อรับฟังแผนการประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัย (Executive Briefing)

  • เอกสารประกอบการประชุม ASEAN Insurance Council Meeting ครั้งที่ 41 (AIC 2015) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2558

  • แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  • ไฟล์เอกสารประกอบการแถลงข่าว การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน กรณีมหาอุทกภัย ปี 2554

 • ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี พ.ศ. 2565-2566

  • ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

  • ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

 • เอกสารการอบรมหลักสูตร CCPR รุ่นที่ 22

  • (10 พ.ย.61) คุณจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ - กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อ Online และ Social Media

  • (3 พ.ย.61) คุณพีรพล อนุตรโสติถิ์ - ชัวร์ก่อนแชร์ กระบวนการรับมือกับข้อมูลที่เกิดขึ้นใน Social Media

  • (20 ต.ค.61) คุณชัยนันต์ สันติวาสะ - การสร้างสรรค์ข่าวเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์

  • (20 ต.ค.61) คุณรัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล - การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์

  • (6 ต.ค. 61) คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา - ภาพรวมธุรกิจประกันภัยและทิศทางการเติบโตในยุคดิจิทัล

 • คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กก.3/2567 - ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง “เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act)”

  • แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)

  • เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)

  • การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 8

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 7

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 6

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 5

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 4

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 3

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 2

  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 1

  • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

  • ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย

  • เอกสารการสัมมนา เรื่อง การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย ประจำปี 2561

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบริษัทประกันวินาศภัยกับ CG Code ใหม่

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

  • การจัดสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 (PPT)

  • การจัดสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 (PDF)

  • หน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัย

  • ร่างแนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  • แนวทางปฏิบัติ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

  • ตัวอย่างสัญญาตัวแทน นายหน้า

  • เอกสารประกอบกฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 (PPT)

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 (PDF)

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

  • เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 17 มีนาคม 2559 - ความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) (เริ่ม 1 เมษายน 2559)

  • สรุปคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

  • พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับการจัดการค่าสินไหมทดแทน Motor และ Non Motor เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายใน ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557

  • เอกสารสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามกฎหมาย ปปง. สำหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันวินาศภัย วันที่ 26 ก.พ. 2557

  • แบบรายงานข้อมูลประกันภัยต่อ

  • เอกสาร เรื่อง Global Reinsurance Guide 2014

  • เอกสารเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

  • เอกสารการสัมมนาเรื่อง โอกาสสำหรับธุรกิจประกันภัยในประชาคมอาเซียน

 • 10 ประกาศ คำสั่ง ล่าสุด

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • ประกาศ คปภ. เรื่อง การขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

  • ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

  • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

  • หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

  • กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)

  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด)

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. 2559

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

  • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

  • พระราชกำหนด เเก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (กฎกระทรวง)

  • กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563

  • กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2562

  • กฎกระทรวง (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

  • กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556

  • กฎกระทรวง การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. 2556

  • กฎกระทรวง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2556

  • Ministerial Regulation Prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence B.E. 2555 (2012)

  • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555

  • กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554

  • กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง)

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ของนิติบุคคล

  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (1) และ (9)

  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่ หรือ การใช้เทคโนโลยีใหม่

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. 2556

  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา 6 (1) (2) และ (3) พ.ศ. 2556

  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง เเนวทางการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าเเละนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงินเเละผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) เเละ (9)

  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (แนวทางปฏิบัติที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดทำ)

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (คู่มือ)

  • ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

  • มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ข้อแนะนำของ FATF ฉบับปรับปรุงมิถุนายน 2562)

  • คู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

  • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

  • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย

  • แนวทางปฏิบัติ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ มาตรา 16 (9)

  • เเนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน

  • คู่มือเเนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรายงานธุรกรรมเเละการจัดให้ลูกค้าเเสดงตน สำหรับสถาบันการเงินประเภท บริษัทประกันวินาศภัย

  • คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับธุรกิจประกันภัย

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

 • รวมประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของ สำนักงาน คปภ. ที่ออกมาเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 72/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการระงับความคุ้มครองชั่วคราวตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยไม่เรียบเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 71/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 70/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้เพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 69/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 67/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย

  • การจัดส่งรายงานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม

  • การขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย

  • กำหนดแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

  • การเก็บเบี้ยประกันภัย

  • คนกลางประกันภัย

  • การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย

  • การร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

  • วันหยุดทำการและการเปิดบริการประชาชน

 • การประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • การประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • ตัวอย่าง แบบ เอกสาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจประกันวินาศภัย

  • คำถามที่พบบ่อย (FAQ) กับแนวทางปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • ตัวอย่างร่างคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตัวอย่างร่างข้อความแจ้งรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า (รวมทั้งนายหน้าประกันวินาศภัย)

  • ตัวอย่างร่างข้อความแจ้งรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง

  • ตัวอย่างร่างข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตัวอย่างคำรับรองสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม หนังสือรับรองการได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้เอาประกันภัย-สมาชิกสมทบ

  • ตัวอย่างร่างการแจ้งเหตุละเมิดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตัวอย่างร่างข้อความแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน

  • ตัวอย่าง Checklist ที่บริษัทฯ ต้องจัดเตรียมสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • ตัวอย่างแบบความยินยอมสำหรับการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

  • ตัวอย่างการแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา 95

 • คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

 • เอกสารต่างๆ

  • บง.27/2566 - ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) และประเด็นทางด้านภาษีอากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก (CEO Forum)

  • FAQ การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • การประชุมหารือบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ….

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมรองรับ e-Tax invoice

  • เอกสารการสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)

  • เอกสารการสัมมนา เรื่อง IFRS 9: Investment (มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน) (รอบเช้าและรอบบ่าย)

  • เอกสารสัมมนา IFRS9

  • เอกสารสัมมนา ภาษีอากรที่ออกใหม่ ปี 2560

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การประกันภัยต่อ (Reinsurance)

  • การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ ในเหตุอุทกภัย ปี 2554

  • เอกสารสัมมนา IFRS9 (IFRS 9 และ TFRS 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม)

  • สรุปข้อมูลเปรียบเทียบ RBC1 และ RBC2 QIS1 และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ RBC2 QIS1

  • ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบผล กระทบเชิงปริมาณของการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

  • การขอจำหน่ายบัญชีหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่เกิดจากการประกันภัยต่อในเหตุอุทกภัย ปี 2554

  • แบบรายงานการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ ในเหตุอุทกภัย ปี 2554

  • ร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เรื่องการแยกสัญญาประกันภัยภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (IFRS 4)

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

  • สรุปประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 199, 200, 201 เเละ 202

  • ความคืบหน้าของแผนบริหารจัดการ IFRS4 Phase 1 (Road map)

  • การพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบสภาวะวิกฤตสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

  • การทำงานพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

 • โปรแกรมเเละแบบฟอร์ม

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556

 • คู่มือ

 • ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

  • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 207) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร

  • มาตรา 83/3 ประกาศ คปภ.เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 20 มี.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 78/7 ประกาศ คปภ. เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 22 มิ.ย. 52) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 78/2, 78/5 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 3 ก.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 78/2, 78/5 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่อใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ประกาศ ณ 21 ก.ค. 51) (ผู้ลงนาม นางจันทรา บูรณฤกษ์)

  • มาตรา 52 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (ประกาศ ณ 14 ก.ย. 50) (ผู้ลงนาม นางจันทรา บูรณฤกษ์)

  • มาตรา 50/1 ประกาศ คปภ.เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปี การคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 16 ส.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 50/1 คำสั่งนายทะเบียนที่ 2/2552 เรื่อง ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ประกาศ ณ 16 ม.ค. 52) (ผู้ลงนาม นางจันทรา บูรณฤกษ์)

  • มาตรา 50 ประกาศ คปภ. เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 29 มิ.ย. 52) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 50 ประกาศ คปภ.เรื่อง แบบรายการงบดุลเเละงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 27 ก.พ. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 49 ประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 31 ก.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ 27 พ.ค. 53) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 18 พ.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 27 ก.พ. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 44 ประกาศ คปภ.เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ก.ย. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 37(12) ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 37(7) ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตราค่าจ้าง หรือค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 25 ก.ย. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 37(3) ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 1 มิ.ย.55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 37(2) ประกาศ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 37(2) ประกาศ คปภ.เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 22 ส.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 37(2) ประกาศ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 13 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 37(1) ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 36 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย (ประกาศ ณ 27 ก.ย. 49) (ผู้ลงนาม นายการุณ กิตติสถาพร)

  • มาตรา 28 ประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 30 ก.ย. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 28 ประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 19 พ.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 28 ประกาศ คปภ.เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ 27 ก.ย. 53) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 28 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) (ประกาศ ณ 24 ม.ค. 50) (ผู้ลงนาม นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

  • มาตรา 27/5 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) (ประกาศ ณ 11 พ.ย. 54) (ผู้ลงนาม นายประเวช องอาจสิทธิกุล )

  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 17 ก.ย. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรทรัพย์สินไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 13 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ.เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 9 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 8 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 8 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 16 ส.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 24 ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 (ประกาศ ณ 23 มิ.ย. 57) (ผู้ลงนาม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

  • มาตรา 24 ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 15 พ.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 24 ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 17 ธ.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 23/2 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 23/2 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 27 ก.ย. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 23 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 13 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 23 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2554 (ประกาศ ณ 18 พ.ย. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 19 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน (ประกาศ ณ 18 พ.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

 • คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสารประกอบการชี้แจงเอกสารแนบท้าย BI For IAR และการดำเนินงานด้านประกันภัยทรัพย์สิน (16 ก.ย.2564)

  • แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ ทส.1.17 – 1.27) และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • คู่มือการใช้งาน ระบบต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)

  • เอกสารประกอบกายชี้แจงกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย

  • เอกสารประกอบการอบรม การคำนวณต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) สำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองวัตถุหลอมละลาย (คุ้มครองรวมถึงตัววัตถุหลอมละลาย) (แบบ ทส.1.15) และเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความเสียหายจากวัตถุหลอมละลาย (ยกเว้นตัววัตถุหลอมละลาย) (แบบ ทส.1.16)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 60/2559 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติ (สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี) (แบบ อค.1.38)

  • ทส.30/2559 ขอความคิดเห็นต่อร่างกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และข้อกำหนดความคุ้มครองเฉพาะ

  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2558 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แนบหนังสือที่ ทส.37/2558)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2558 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย

  • แบบฟอร์มรายนามเจ้าหน้าที่ประกันภัยทรัพย์สิน

  • ทส.10/2558 เรื่องนำส่งเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร (แบบ ทสร.001) (ฉบับภาษาอังกฤษใช้สำหรับ Contract Works Insurance Policy)

  • เอกสารประกอบการชี้แจงกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย วันที่ 17 ก.พ. 2558

  • ทส.39/2558 แจ้งผลการพิจารณา Sanction Limitation and Exclusion Clause (แบบ ทสร.001)

  • ทส.28/2557 คำสั่งนายทะเบียนที่ 29/2557 อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยธรรมชาติ

  • ทส.3/2557 แจ้งผลการยื่นขอรับความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายภัยต่อเครื่องไฟฟ้า (อค.1.31)

  • ยื่นขอรับความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อค.1.31

  • ทส.5/2556 คำสั่งนายทะเบียนที่ 171/2555 เอกสารแนบท้ายการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนด

  • ทส.4/2556 แจ้งผลการยื่นขอรับความเห็นชอบ BI For Cat

  • เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

  • เอกสารประกอบการอบรมหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน เทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทน จรรยาบรรณและกรณีศึกษา

 • โปรแกรมและแบบฟอร์ม

  • คู่มือการใช้งานระบบแผนที่เขตรับประกันอัคคีภัยโดยวิธีถ่ายภาพ (ScanMap) เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2546 ณ สมาคมประกันวินาศภัย

  • แบบฟอร์มรายนามเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยทรัพย์สิน

 • คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สาระสำคัญในการพิจารณาการประกันภัยตัวเรือ

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การจัดการและพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  • โครงการและตารางอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รุ่น 2

  • ตารางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2563

  • แผนงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2563

  • การสัมมนาเรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

  • คปภ. 30 แจ้งผลการอนุมัติกธ.ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

  • ขอรับความเห็นชอบแบบข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Marine Cargo

  • เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา การพิจารณารับประกันภัยตัวเรือ

  • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง Incoterms 2010

  • ข้อตกลงเงื่อนไขการขนส่ง Incoterms 2010

  • เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง How to underwrite for the beginner-การสำรวจความเสียหายสำหรับสินค้าเทกอง

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง How to underwrite for the beginner

  • ทล.42/2558 เรื่อง การยื่นขอรับการพิจารณาแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ

  • ข้อมูลรายนามเจ้าหน้าที่ด้านประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

  • (ร่าง) หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ฉบับใช้ในการประชาพิจารณ์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

  • (ร่าง) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ฉบับใช้ในการประชาพิจารณ์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

  • แจ้งผลการพิจารณา แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง และเอกสารแนบท้าย (แบบ ขส. 1 - แบบ ขส. 4) ฉบับภาษาอังกฤษ และเอกสารแนบท้าย (แบบ ขส. 4) ฉบับภาษาไทย

  • ทล.35/2557 เรื่อง แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายฯ แบบ ขส.3 แบบ ขส.4 (ฉบับภาษาอังกฤษ) และ แบบ ขส.4 (ฉบับภาษาไทย)

  • ทล.24/2557 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง และเอกสารแนบท้าย (แบบขส.1 - แบบ ขส.3)

  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและเพิ่มเติมเอกสารแนบท้าย แบบ ขส.3

  • เอกสาร - ข้อมูลทั่วไปของประเทศกัมพูชา ท่าเรือสีหนุวิลล์และท่าเรือกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา

 • โปรแกรมเเละแบบฟอร์ม

  • เเบบฟอร์ม รายนามเจ้าหน้าที่ประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์ ประจำปี 2556-2558

 • คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • สื่อประชาสัมพันธ์ การประกันภัยรถภาคบังคับ สำหรับรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว

  • แนวปฏิบัติการการจัดการค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยรถยนต์ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

  • การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การคืนเบี้ยประกันภัยการทวงถามหนี้

  • คำพิพากษาฎีกา และคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์

  • การใช้บริการโปรแกรมราคามาตรฐานกลางรถยนต์_ขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม

  • การใช้บริการโปรแกรมราคามาตรฐานกลางรถยนต์_การจัดทำราคากลางรถยนต์

  • สาระสำคัญในการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

  • การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตราย

  • สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โรลอัพ) โครงการรถชนแล้วถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

  • รายชื่อบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

  • อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง)

  • อัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ.2547 (เล่มแดง)

  • มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (เล่มน้ำเงิน)

  • ผลกระทบการปรับเพิ่มความคุ้มครองพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่มีผลต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

  • ดาวน์โหลดเอกสาร ชนแล้วแยก

  • คู่มือการรายงานข้อมูลการรับประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • เอกสารประกอบ แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

 • สัญญาและบันทึกข้อตกลง

 • คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การพิจารณารับประกันภัย กับ NHS

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ปรับพื้น ฟื้นฟู ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ มุ่งสู่ Future Normal

  • เอกสารประกอบการสัมมนา รู้ทัน เข้าใจ ปรับใช้ กฎหมาย PDPA

  • เอกสารประกอบการสัมมนา ประโยชน์ของ DRG กับธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Diagnostic related group (DRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)

  • เอกสารประกอบและแนบหนังสือ อส.36/2562

  • Presentation ประกอบโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรุ่นที่ 2 เรื่อง ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทย แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจ โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา (12 ธันวาคม 2562)

  • Presentation ประกอบการสัมมนา การพิจารณาสินไหมประกันภัยสุขภาพไทยและเทศ (17 ตุลาคม 2562)

  • ทำความรู้จักการประกันภัยสุขภาพ โดยนายแพทย์ธรธเนศ อายานะ

  • สูงวัย ห่างไกลโรค

  • โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

  • Common Diseases in Health Underwriting

  • เอกสารการประชุมชี้แจงวิธีการนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยสุขภาพที่นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • เอกสารดาวน์โหลดเรื่อง การพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุ

  • เอกสารดาวน์โหลดเรื่อง การพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยสุขภาพ

  • เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti aging)

  • โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ การพิจารณารับประกันภัย และการคำนวณเบี้ยประกันภัยสุขภาพ (File and Use)

  • โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ การประกันอุบัติเหตุ

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารสรุปสาระสำคัญ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)

  • การนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • ใบรับรองการประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)

  • Aging Society สังคมผู้สูงอายุ

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ หัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์หลักฐานเชิงลึก และการเขียนรายงานการสืบสวน สำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 57/2559 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษเพื่อมวลชน และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 32/2557 เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

  • AHIC Newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557

  • สช.62/2557 เตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอรับประกันภัยอุบัติเหตุโครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

  • สรุป คำถาม - คำตอบ การสัมมนาเรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (8/11/56)

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง หลักการและวิธีการจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance)

  • แจ้งผลการพิจารณากรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) (เพิ่มเติม)

  • เอกสารประกอบการสัมมนาชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ เรื่องศาสตร์และศิลป์ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (8/11/56)

  • ประชาสัมพันธ์การประกันภัยอุบัติเหตุโครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติเเละภาวะวิกฤต

  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

  • เเจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกและเอกสารเเนบท้ายฯ

 • โปรแกรมเเละแบบฟอร์ม

 • คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด รุ่นที่ 1

  • เอกสารประชุมชี้แจงกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 71/2561 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่าและกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบความเสียหายส่วนแรก

  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

  • การประกันภัยสำหรับเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่า

  • Presentation การประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทางทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้ เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่าสมาชิกดาวน์โหลด

  • การประชุมชี้แจง กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance Policy)

  • เอกสารประกอบการบรรยายของกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กิจการควบคุมตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกับการทำประกันภัย

  • แบบฟอร์มข้อมูลรายนามเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ)

  • แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดฉบับมาตรฐานให้เป็นปัจจุบัน

  • ขอสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดฉบับมาตรฐาน ให้เป็นปัจจุบัน

 • คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • หนังสือ IT ที่ 1-2567

  • โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันวินาศภัย - Young Gen Insurance Ambassador

  • โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27

  • หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์

  • Presentation สัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 27 หัวข้อ Challenges and Critical Success Factors for Digital Transformation โดย คุณปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

  • Presentation สัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 27 หัวข้อ Driving Growth and Innovation through Human Capital Strategy โดย คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอินทัช

  • Presentation สัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 27 หัวข้อ Future Business Landscape in a VUCA World โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

  • (เลื่อน) ประกาศผลการแข่งขันโครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก มารู้จักกับประกันวินาศภัย

  • โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก มารู้จักกับประกันวินาศภัย

  • หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • แบบเสนอโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • แบบเสนอโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 : หลักการ แนวปฎิบัติและ ประเด็นทางกฎหมาย (โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์)

  • เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ Personal Data Protection, Data Security and Privacy Compliance (โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน)

  • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Machine Learning

  • การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA)

  • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 1st General Insurance Academic Conference - Dealing with Uncertainty: The Future of Insurance โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (11 มีนาคม 2562)

  • เอกสารการจัดสัมมนา มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS 17 – Insurance Contracts)

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Blockchain for Insurance

  • เอกสารการจัดประชุมชี้แจง Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA)

  • แบบแจ้งการแต่งตั้งหรือสิ้นสุดการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน หรือ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA)

  • แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหนังสือรับรองประวัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง version 2

  • ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Future of Insurance 2020 and Beyond

  • ไฟล์สัมมนางาน Y.I.C. Forum “Insurance Bridge to 2020” โดยชมรม Y.I.C. - Insurance Law 2020 มองอดีต - ทำปัจจุบัน - เตรียมสู่อนาคต

  • ไฟล์สัมมนางาน Y.I.C. Forum “Insurance Bridge to 2020” โดยชมรม Y.I.C. - Digital Insurance Bridge to 2020 17 II 17 โดย Chuchai Vachirabanchong

  • Digital Technology and Insurance Industry

  • ตลาดประกันภัย การวิเคราะห์คู่แข่ง ตลาดแนวโน้มการแข่งขัน และแนวทางการประกอบธุรกิจประกันภัยของผู้บริหาร โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัย โดย ดร. โกเมน พิบูลย์โรจน์

  • รายชื่อสมาชิกชมรม Y.I.C. ประจำปี 2558-2560

  • บทความการสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 25 “Digitalization for The Thai Insurance Industry”

  • เอกสารประกอบการเสวนา Y.I.C. Forum หัวข้อ เดินหน้าธุรกิจประกันวินาศภัยสู่ความแข็งแกร่งในอาเซียน จากนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ

  • สัมมนา เรื่อง KPI KRI และ KCI กับการบริหารความเสี่ยง

 • รายนามเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยประเภทต่างๆ

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

 • สำนักงานอนุญาโตตุลาการ

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

 • สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

 • Test Program IFRS17 GM & PAA

 • Insurance Information and Ratemaking Forum of Asia (IIRFA)

 • ดาวน์โหลดบทความ IPRB

  • ความเชื่อ ความจริง และหนทางอนาคต ของการพัฒนาประกันภัยข้าวในประเทศไทย

  • โปรแกรมการคำนวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิง แบบแยกประเภทการซ่อม พร้อมบทวิเคราะห์

  • ความสำคัญของ Data Analytics และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย

  • ความสำคัญของ Data Analytics และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย ตอนที่ 1

  • การศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

  • การคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

  • การประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย

  • ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของธุรกิจประกันภัย

  • ธุรกิจประกันวินาศภัยในยุค FinTech

  • การคิดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามการใช้จริงด้วย Telematics

 • โครงการประกันภัยพืชผล

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2566 และเบี้ยประกันภัย

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566 และเบี้ยประกันภัย

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • แอปพลิเคชันโครงการประกันภัยพืชผล ปีการผลิต 2564

  • Q&A ไขข้อข้องใจ ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564

  • Q&A ไขข้อข้องใจ ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564

  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564

  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี พื้นที่สีแดง ปีการผลิต 2564

  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี พื้นที่สีเหลือง ปีการผลิต 2564

  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี พื้นที่สีเขียว ปีการผลิต 2564

  • แอปพลิเคชันดีๆ จาก ธ.ก.ส. สามารถทำประกันภัย และตรวจสอบสิทธิการทำประกันภัย ผ่านแอป BAAC INSURE

  • แอปพลิเคชันซื้อประกันภัยพืชผล (BAAC Insure)

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564

  • เอกสารที่ใช้ในโครงการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชัน “รีคัลท์” โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

  • เอกสารที่ใช้ในโครงการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

  • เอกสารการรายงานความเสียหาย การประกันภัยข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ที่ใช้ประกอบการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชัน โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสียหาย แจ้งง่ายแค่ปลายนิ้ว: 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

  • ข้าวนาปีเสียหาย แจ้งง่ายแค่ปลายนิ้ว: 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • Roll up โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559

  • Roll up โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559

  • โปสเตอร์โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558

 • โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 30-03-2020) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • สรุปการปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Master Table) (Update 30-03-2020)

  • แจ้งอัพเดท Public Key เพื่อให้บริษัทประกันภัยนำส่งตามโครงการ IBS มายังสมาคมประกันวินาศภัยไทย (17-01-2562)

  • รายละเอียดและวิธีการการนำส่งข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ปกปิดก่อนนำส่งข้อมูล IBS มายังสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทรัพย์สิน (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec- ปรับปรุง การประกันภัยทรัพย์สิน (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยทะเลและขนส่ง (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยภาคสมัครใจ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

  • แจ้งดาวน์โหลดโปรแกรมในการนำส่งข้อมูล IBS มายังสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • ตารางแสดงเขตและระดับความเสี่ยงของเขตการรับประกันภัยอัคคีภัย

  • คู่มือแนวทางการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการนำส่งข้อมูลตามโครงการ IBS (TROUBLE SHOOTING)

  • การนำส่งข้อมูล Conversion ไปยัง สำนักงาน คปภ (Update Version 08-01-2018)

  • คำถาม คำตอบโครงการ IBS และเอกสารวิธีการติดตั้ง CaSecurityCom.dll

  • การใช้งาน Browser Chrome เพื่อนำส่งข้อมูลเข้าระบบ IBS

  • คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (บริษัทประกันภัย) ตามโครงการระบบฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (IBS)

  • คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับระบบ IBS

  • คำสั่ง คปภ. ที่ 12-2560 เรื่องให้บริษัทยื่นรายงานการรับประกันวินาศภัยและค่าสินไหมทดแทน

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MI_A01 ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 29-07-2016)

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template AH_A01 ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 29-07-2016)

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MR_A01 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 29-07-2016)

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MV_A01 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Update 29-07-2016)

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MC_A01 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 29-07-2016)

  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template FI_A01 ประกันอัคคีภัย (Update 29-07-2016)

  • Conversion Spec- ปรับปรุง การประกันภัยทรัพย์สิน (Update 28-06-2016)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 28-06-2016)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 28-06-2016)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยภาคสมัครใจ (Update 28-06-2016)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 28-06-2016)

  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยทะเลและขนส่ง (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทรัพย์สิน (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 28-06-2016)

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 28-06-2016)

  • เอกสารประกอบสัมมนา CEO Focus Group : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System: IBS)

  • หนังสือที่ สช. 74/2559 เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการทดสอบฐานข้อมูลประกันภัย (Insurance Bureau System) ตามโครงการ Insurance Bureau System

  • หนังสือที่ สช. 40/2559 เรื่อง ขอให้บริษัทประกันวินาศภัยร่วมทำการทดสอบระบบฐานข้อมูลประกันภัย (Insurance Bureau System)

  • หนังสือที่ 1240/ว1 เรื่อง ขอให้บริษัทประกันวินาศภัยร่วมทำการทดสอบระบบฐานข้อมูลการประกันภัย

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ)

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ)

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง)

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ)

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน)

  • IBS Conversion Specification Document (ประกันภัยเบ็ดเตล็ด)

  • เอกสารคู่มือ Conversion สำหรับโครงการ IBS

  • เอกสารประกอบการประชุม IBS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

  • เอกสารสำหรับการอบรมโครงการ IBS ในส่วนงาน Non-Motor วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารสำหรับการอบรมโครงการ IBS ในส่วนงาน Motor วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารรายงานสถิติ สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารการตรวจสอบการนำส่ง สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารโครงสร้างข้อมูล IBS สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารอบรมระบบ IBS ของโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

  • เอกสารโครงสร้างข้อมูลสถิติการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกอบการประชุมชี้แจง วันที่ 1 ธันวาคม 2558

  • ประเด็นถามตอบจากการสัมมนาวันที่ 8 กันยายน 2558

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด (เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 8 กันยายน 2558)

  • คู่มือการติดตั้ง Public Key

  • Public Key และคู่มือการติดตั้ง CaSecurityCom

  • เอกสารแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัย (6 แบบ)

  • Presentation การประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดำเนินงานโครงการ IBS วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ดจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยทรัพย์สินจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่งจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

  • การเตรียมงานสำหรับการใช้ระบบ IBS

  • Presentation สัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (IBS) วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

  • สรุปคำถามโครงการ INSURANCE BUREAU PROJECT

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทรัพย์สิน

  • เอกสารการนำเสนอประกอบการประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (รวมทุกเอกสาร)

  • เอกสารการนำเสนอกระบวนการนำส่งข้อมูล

  • เอกสารการนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทรัพย์สิน

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

  • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)

  • หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)