วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

บริษัทสมาชิก

 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2285 8888

  สมัครงาน
 • บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

   เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2769 7788

 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2624 1111

 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2100 9191

  Call Center: 1791

  สมัครงาน
 • บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้น 2-6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2257 8000

  สมัครงาน
 • บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2624 1000

 • บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2276 1024

 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2685 3828
  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: 1394

 • บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
   

  * เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2090 0555, 0 2099 0555

 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2611 4000

 • บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12, 14 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2119 3000

  สมัครงาน
 • บริษัท ซันเดย์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ซันเดย์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  100/24 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 16 เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2022 1111

 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2239 2200
  Call Center: 1736

  สมัครงาน
 • บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2078 5656

  สายด่วน: 1183

 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2670 4444

  สายด่วน: 1291

  สมัครงาน
 • บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

  121/89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2202 9200

 • บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  34 ซ.สุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2253 4141,
  0 2253 4343

 • บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2246 9635

  Claim Center: 0 2246 9635 กด 77

 • บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

  48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2660 6111,
  0 2666 8088

  สมัครงาน
 • บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2853 8888
  ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ: 1352

 • บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

  เบอร์โทรศัพท์

  ศูนย์บริการลูกค้า: 0 2308 9300

  สายด่วนเคลม: 0 2662 8999

 • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2664 7777
  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: 1748

 • บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)

  บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)

  65/118 ชั้นที่ 14 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2245 9988

 • บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2233 6920-9,
  สายด่วน: 0 2233 1998-9

 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

  71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2695 0800
  Hotline: 1231

 • บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

  152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2401 9189

 • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 24-25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2037 9888

  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 0 2037 9988

  แจ้งอุบัติเหตุ: 0 2037 9955

 • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

  175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2679 6165-87,
  สายด่วน: 0 2679 5000

 • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  295 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2640 7777

  Hotline แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง: 1741

 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2665 4000,
  0 2290 3333
  Call Center: 1484

 • บริษัท รู้ใจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท รู้ใจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 44/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2202 9500,
  0 2760 9500

 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  121/28, 121/65 ชั้น 2-6 อาคาร อาร์.เอส.ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2129 8888

  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 1557

 • บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2231 2640

 • บริษัท สยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 89/1-5 ชั้น 1 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2096 4445

 • บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  อาคารสหนิรภัย 462/1-6 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2236 0049,
  0 2236 1290,
  0 2236 1231

 • บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 7 ซอยสาทร 11 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2687 7777

 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2378 7000
  Call Center: 1596

  สมัครงาน
 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2657 2555

  Customer Service: 1292

 • บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)

  บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 1115 อาคารทิพยประกันภัย (สำนักงานใหญ่) ชั้นที่ 24 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2118 4750

 • บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้น 3-4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2631 1314

 • บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)

  บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)

  399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น 26-30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2611 4040

 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2825 8888

  Call Certer: 0 2007 9000

  สมัครงาน
 • บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  126/2 เออร์โกทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2878 7111

  Call Center: 1219

 • บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-23 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2649 1999 

 • บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

  บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

  เลขที่ 181 อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2783 4888
  Call Center: 0 2783 4884

 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2118 8000

 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 14,15, 17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2661 6000

 • บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  549/1 ชั้น 1 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2105 4689

  สายด่วนแจ้งอุบัติเหตุ: 0 2105 4689 ต่อ 5

 • บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 14 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2620 8000

  แจ้งอุบัติเหตุ: 1429