วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

บริษัทสมาชิก

 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2285-8888

 • บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

  2301/2 ชั้น 6 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ 
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2769-7788

 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2624-1111

 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2100-9191

 • บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2624-1000

 • บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2022-1111

 • บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2276-1024

 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2685-3828
  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์:
  0-2612-9888

 • บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2648-6666

 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2611-4000, 
  0-2640-4500, 
  0-2611-4455

 • บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

  36/68-69 อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2259-3718-19
  0-2261-3680-9

 • บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12, 14 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2119-3000

 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 7 และ 10 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2651-5995

 • บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 40 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2686-8888

 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2239-2200
  Call Center: 1736

 • บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป ชั้น 6 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2769-9888

 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2670-4444

 • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


  34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2613-0100

 • บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

  121/89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2202-9200

 • บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  34 ซ.สุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2253-4141
  0-2253-4343
  0-2253-4646 

 • บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2246-9635

 • บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

  48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2660-6111
  0-2290-3111

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2878-7111

 • บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2630-9055
  0-2630-9111
  Hotline: 1352

 • บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2308-9300

 • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2664-7777

 • บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2911-4567
  0-2911-4488
  Call Center:
  0-2017-3333

 • บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด

  บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด

  65/118 ชั้นที่ 14 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2245-9988

 • บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

  บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

  ชั้น 21-23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2649-1999 

 • บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2238-4111
  0-2233-6920
  Hotline:
  0-2233-1998-9

 • บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2677-0000
  Call Center:
  0-2232-8666

 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

  26/5-6 อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2257-8000
  Call Center:
  0-2257-8080

 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

  71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2695-0800
  Hotline: 1231

 • บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

  152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2401-9189

 • บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 9/81 ซอยรัชประชา 2 เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2585-9009

 • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 24-25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2676-9888 

 • บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2290-0555

 • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

  175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2679-6165-87

 • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  295 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  02-640-7777

 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2665-4000
  0-2290-3333
  Call Center: 1484

 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  121/28, 121/65 ชั้น 2-6 อาคาร อาร์.เอส.ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทรศัพท์

  0 2129 8888

 • บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2657-2555 

 • บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 44/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2202-9500
  0-2760-9500

 • บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  อาคารสหนิรภัย 462/1-6 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2236-0049
  0-2236-1290
  0-2236-1231

 • บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  48/11 ซอยรุ่งเรือง (ซอยรัชดาภิเษก 20) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2687-7777

 • บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2792-5555
  0-2792-5500
  Call Center: 1729

 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2378-7000
  Call Center: 1596

 • บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2638-9000
  Call Center:
  0-2638-9333

 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  315 อาคารอาคเนย์ ชั้น G-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2631-1311
  Call Center: 1726

 • บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2247-9261

 • บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

  183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ เเขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2869-3399

 • บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด

  บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด

  399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 26-30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2611-4040

 • บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2231-2640

 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2825-8888

 • บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  292 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2224-0056

 • บริษัท เอไอจี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เอไอจี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 9 อาคารวรวิทย์ เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2649-1999 

 • บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

  บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

  เลขที่ 181 อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2352-5888
  Call Center:
  0-2352-5885

 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2118-8000

 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 14,15, 17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2661-6000

 • บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 22 และชั้นที่ 23 ยูนิต 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เบอร์โทรศัพท์

  0-2620-8000