วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

สโมสรสมาชิกประกันภัย

 • 14 ก.ย. 2566
  -
  27 ก.ย. 2566

         สโมสรสมาชิกประกันภัย กำหนดจัดการแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 11 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 22 และวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. (รวม 3 วัน) ณ สนามฟุตซอล ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี) โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
         รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก เลขาธิการ คปภ.
         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (2 ทีม) ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย
         รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า ถ้วยรางวัลจาก ประธานสโมสรสมาชิกประกันภัย
         
         ทั้งนี้ บริษัทสมาชิกสนใจสามารถส่งทีมและรายชื่อพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันได้บริษัทฯ ละ 1 ทีมเท่านั้น (ทีมละ 12 คน ตัวจริง 5 คน สำรอง 7 คน)  
  สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมาที่ E-mail: saowarose@tgia.org ภายในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566
   

 • 18 ก.พ. 2566
  -
  18 ก.พ. 2566

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย กำหนดจัดแข่งขันแบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 13 ประเภทชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม และประเภทชายคู่อาวุโส อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามแบดมินตัน 15 คอร์ท ลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ

  เนื่องจากการแข่งขันกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว จึงขอเชิญบริษัทสมาชิกส่งพนักงานของบริษัทท่านเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งรายชื่อได้ประเภทละ 1 คู่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากบริษัทประสงค์จะส่งมากกว่าประเภทละ 1 คู่ เสียค่าใช้จ่ายคู่ที่ส่งเพิ่ม คู่ละ 1,000.- บาท บริษัทใดส่งใบสมัครก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ก่อน กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและส่งกลับมายังสมาคมฯ ที่ นางสาวมัชฌิมา สนธิลาภ หรือ นางสาวอภิชญา เบี้ยไธสง ทาง E-mail: matchimar@tgia.orgapichaya@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1406, 1402

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ระเบียบการแข่งขัน และแผนที่สนามแบดมินตัน 15 คอร์ท ลาดปลาเค้า

 • 24 ม.ค. 2566
  -
  02 มี.ค. 2566

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย จะกำหนดจัดฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ (ขั้นพื้นฐาน) ให้กับบริษัทสมาชิก โยคะ เป็นการออกกำลังการประเภทหนึ่ง เป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดสมาธิ เสริมสร้างบุคลิกที่ดี อีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายและลดความตึงเครียดที่เกิดจากการทำงานในชีวิตประจำวัน ทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรง มีผลดีช่วยป้องกันปัญหาทางกายภาพได้ สามารถฝึกได้ทุกเพศ ทุกวัย

  คณะกรรมการสโมสรฯ ได้กำหนดจัดฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ (ขั้นพื้นฐาน) โดยได้ติดต่ออาจารย์เย็นจิตร สิงหะพันธุ (ครูนุช) ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนโยคะจากสถาบันฝึกสอนโยคะ ประเทศอินเดีย มีประสบการณ์ 16 ปี มาเป็นผู้ฝึกสอน โดยกำหนดจัดฝึกสอนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เวลา 17.45 – 19.45 น. เริ่มฝึกสอนในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องสัมมนา 502 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกสอนไม่ต่ำกว่า 20 คน จำกัดจำนวนไม่เกิน 25 คน ผู้เข้ารับการฝึกสอนต้องเตรียมเสื่อโยคะมาด้วยตนเอง

  จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกสอนโยคะ (ขั้นพื้นฐาน) กรุณาส่งใบสมัครกลับมายังสมาคมฯ ที่ นางสาวมัชฌิมา สนธิลาภ หรือ นางสาวอภิชญา เบี้ยไธสง ทาง E-mail: matchimar@tgia.orgapichaya@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1406, 1402

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้ารับการฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ (ขั้นพื้นฐาน)

 • 27 ส.ค. 2565
  -
  27 ส.ค. 2565

  คณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี

  กำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-14.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด แคราย ถนนงามวงศ์วาน

  แข่งขันประเภททีม 3 คน แข่งขันแบบคู่สไตรค์ - คี่สแปร์ บริษัทสมาชิกสามารถส่งพนักงานเข้าร่วมแข่งขันได้บริษัทละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน (จะเป็นชายหรือหญิงรวมกันเป็นทีมก็ได้) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวน ไม่เกิน 40 ทีม หรือไม่เกิน 120 คนเท่านั้น (first come first serve) และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเต็มแล้ว) หากบริษัทสมาชิกใดที่ประสงค์ส่งทีมเพิ่ม เสียค่าสมัครทีมละ 1,000.- บาท (ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2565)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1406, 1402 หรือ E-mail: matchimar@tgia.org / apichaya@tgia.org

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / รายละเอียดการแข่งขัน / ใบสมัคร / กำหนดการแข่งขัน / แผนที่ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด แคราย

 • 06 ก.พ. 2564
  -
  06 ก.พ. 2564

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย กำหนดจัดแข่งขันแบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 13 ประเภทชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม และประเภทชายคู่อาวุโส อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามแบดมินตัน 15 คอร์ท ลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ

  เนื่องจากการแข่งขันกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว จึงขอให้บริษัทสมาชิกส่งใบสมัครได้ประเภทละ 1 คู่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากบริษัทใดประสงค์จะส่งมากกว่า 1 คู่ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนคู่ที่เพิ่ม คู่ละ 1,000.- บาท บริษัทใดส่งใบสมัครก่อนก็จะได้รับสิทธิก่อน กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมายังสมาคมฯ ที่ นางสาวศุภิสรา พีขุนทด / นางสาวมัชชิมา สนธิลาภ ทาง E-mail: supisara@tgia.org, matchimar@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2108 8398 ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1401, 1406

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ระเบียบการแข่งขัน และแผนที่สนามแบดมินตัน 15 คอร์ท ลาดปลาเค้า