บริหารความเสี่ยง บรรเทาความเสียหาย
ได้ด้วยประกันภัย

ประกันแบบไหนที่เหมาะกับคุณ..?

ไฟไหม้เฉลี่ย 2,356 ครั้ง/ปี

ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
อยากรู้..คลิกเลย

67% ของการ
พลัดตกหกล้ม
เกิดในบ้าน

ประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง

อยากรู้..คลิกเลย

อุบัติเหตุรถยนต์
ในไทยสูงเป็น อันดับ2ของโลก

ประกันภัยรถยนต์

อยากรู้..คลิกเลย

คนเป็นไข้เลือดออก 196 ราย
ต่อวัน


ประกันภัยสุขภาพ

อยากรู้..คลิกเลย

อินโฟกราฟิก
รอบรู้ประกันภัย 360°

บริหารความเสี่ยงด้วย
ประกันวินาศภัยแบบไหนดี?
update ความรู้และกิจกรรมดีๆ

ได้ที่นี่..คลิกเลย