วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

อบรม / สัมมนา

สมาคม (ส่วนกลาง)

 • สโมสรสมาชิกประกันภัย

  19 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ประเภททีมชาย และทีมหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

  จึงเรียนมาเพื่อบริษัทสมาชิกโปรดพิจารณาส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ได้ประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 12 คน (ตัวจริง 6 คน สำรอง 6 คน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามใบสมัครและระเบียบการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ การแข่งขันใช้กติกาสากล แต่อาจจะมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบส่งคืนไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวปัทม์พร ผันผาย ทาง E-mail: pattaporn@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2108 8398 ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1405 จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ประเภททีมชาย และทีมหญิงได้ที่นี่

  21 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2562

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 10 (ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยได้กำหนดจัดขึ้น ณ สนามฟุตซอล ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี) ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. รวม 4 วัน คือ
  วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
  วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
  วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
  วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

  ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการ คปภ.
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 ทีม) ถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
   
  ทั้งนี้ ให้บริษัทสมาชิกส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม ทีมละ 12 คน (ตัวจริง 5 คน สำรอง 7 คน) เท่านั้น ไม่สามารถส่งทีมเพิ่มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามใบสมัครและระเบียบการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ การแข่งขันครั้งนี้ใช้กติกาสากล แต่อาจมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม และจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันนัดหมายหัวหน้าทีมของแต่ละบริษัทมาประชุมเพื่อจับสลากแบ่งสายและรับทราบโปรแกรมการแข่งขันต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบส่งคืนไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นายก้อง คณะสุข และนางสาวปัทม์พร ผันผาย ทาง E-mail: kong@tgia.org, pattaporn@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2108 8398 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1402, 1405 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขัน และแผนที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี)

 • กิจกรรมส่วนกลาง

  15 สิงหาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562

  Dear Chief Executive Officer/Managing Director,

  Re: Invitation to the seminar
  “Cyberspace Challenges and Opportunities”

  Cyber risks constitute one of the greatest threats we are facing today, with global cost of Cyber-Crime estimated to reach USD 6,000 billion by 2021. Existing insurance covers across various lines of business, including property and casualty, are already incurring losses due to Cyber events. So how do we deal with (silent) Cyber exposure in traditional LoBs-via exclusions, sublimits, or affirmative clauses? And beyond insurance products, as we also need to build up capacity and experience in risk assessment (U/W, accumulation control), pre/post incident services, etc. The demand for Cyber coverage is there and growing fast. As (re-)insurers, our biggest risk is the “strategic risk not to find any insurance solution for cyber”. So join this event where we will share our views and our Integrated Cyber Service Model, in order to help turn the Cyber threat and challenge into a great opportunity for the Thai insurance sector.

  In collaboration with Munich Re, TGIA will kick off our seminar on “Cyberspace Challenges and Opportunities” on Thursday, 15th August, 2019 from 09.00-12.00 hours at TGIA Building, Conference Room 501, 5th Floor, Thai General Insurance Association, Soi Sukhumvit 64/1, Bangkok. Please find our seminar agenda and speaker profile as attached.

  With this auspicious occasion, We would like to extend my cordial invitation to you and your colleague to attend this special event.

  To facilitate our seating arrangements which is provided for 2 seats per each TGIA Member Company, kindly register at https://seminar.tgia.org before 7th August, 2019 to confirm your attendance. If you require any additional information, feel free to contact Ms. Narumol Dokpikul or Ms. Sorada Nooyam Tel: 02 108 8399 ext. 1101, 1105 or E-mail: narumol@tgia.org, sorada@tgia.org

  download invitation letter and seminar agenda

  12 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561

  เรียน ผู้ประสานงานบริษัทสมาชิกทุกท่าน

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทยมีกำหนดการจัดสัมมนา “ดิจิทัลไอดี (Digital ID) กับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย” ขึ้น ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทสมาชิก ทั้งที่บางส่วนเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด รวมถึงการที่จะเป็นผู้ใช้บริการจากบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งภาครัฐมีดำริที่จะนำระบบดังกล่าวมาพัฒนาการให้บริการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่จะช่วยลดความซ้ำซ้อน ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำธุรกรรมทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยโครงการนี้จะมีบทบาทและมีความสำคัญต่อธุรกิจประกันภัยในอนาคตต่อไป

  ดังนั้น สมาคมจึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกส่งผู้แทนจำนวน 2 ท่าน/บริษัท เข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://seminar.tgia.org (ภายในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561) ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ น.ส. นฤมล ดอกพิกุล หรือ นายทศพล ศรีสังข์ อีเมล narumol@tgia.org หรือ tosapon@tgia.org โทร. 0-2256-6032-8 ต่อ 614 หรือ 615

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

 • ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย

  11 มีนาคม 2559 - 12 มีนาคม 2559

  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 11-วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาบริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 3,800 บาท (รับจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว) และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนามายังสมาคมฯ ทาง โทรสาร: 0 2256 6039 หรือ E-mail: nualprang@tgia.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ และแบบตอบรับ