วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

  • 22 ต.ค. 2557

    09.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557)” ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ