วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

สโมสรสมาชิกประกันภัย

 • 15 ต.ค. 2559
  -
  23 ต.ค. 2559

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลประกันภัย 7 คน ครั้งที่ 7 (ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงาน และสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ) ให้เกียรติเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยอาจจะสมัครรวมกับทีมอาวุโสของบริษัทก็ได้ (ทีมอาวุโส อายุ 40–44 ปี ส่งนักกีฬาได้ จำนวน 3 คน อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน รวมนักกีฬา จำนวน 15 คน) 

  คณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลประกันภัย 7 คน ครั้งที่ 7 (ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) และทีมผู้บริหารระดับสูง/ ทีมอาวุโส ขึ้น ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ รวม 4 วัน คือ
  - วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
  - วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
  - วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
  - วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559

  ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดังนี้

  ประเภททีมชาย
  รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการ คปภ.
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 ทีม): ถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ประเภททีมผู้บริหารระดับสูง/ ทีมอาวุโส
  รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการ คปภ.
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 ทีม): ถ้วยรางวัลจาก ประธานคณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย

  ทั้งนี้ ให้บริษัทสมาชิกส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม ทีมชาย 1 ทีม (ทีมละ 15 คน ตัวจริง 7 คน สำรอง 8 คน) และทีมผู้บริหารระดับสูง/ ทีมอาวุโส 1 ทีม (ทีมละ 15 คน ตัวจริง 7 คน สำรอง 8 คน) ไม่สามารถส่งเพิ่มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มส่งคืนไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค ทาง E-mail: saitong@tgia.org โทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226

  ดาวน์โหลดเอกสาร:
  - หนังสือเชิญและใบสมัคร
  - ระเบียบการแข่งขัน
  - แผนที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

 • 18 ส.ค. 2559
  -
  04 ต.ค. 2559

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 6 ประเภททีมชาย และทีมหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 และวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

  จึงเรียนมาเพื่อบริษัทสมาชิกโปรดพิจารณาส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 6 ได้ประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 12 คน (ตัวจริง 6 คน สำรอง 6 คน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามใบสมัครและระเบียบการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ การแข่งขันใช้กติกาสากล แต่อาจจะมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบส่งคืนไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค ทาง E-mail: saitong@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032 ต่อ 226 

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 • 05 ก.ค. 2559

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย กำหนดจัดโครงการจัดฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ให้แก่สมาชิกบริษัทประกันภัย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ โดยกำหนดเปิดสอน 4 กิจกรรม ได้แก่
  1) กิจกรรมพวงมาลัยใบเตย มะกรูดหอม จำนวน 30 คน
  2) กิจกรรมที่รองแก้ว (ทำจากผ้า) จำนวน 30 คน
  3) กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า จำนวน 30 คน
  4) กิจกรรมพวงกุญแจตุ๊กตา (ทำจากถุงเท้า) จำนวน 30 คน
  เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยเริ่มฝึกสอนในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

  จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมรับการฝึกสอนบริษัทละ 1 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทใดสมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน หากจำนวนเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกได้ประโยชน์จากการฝึกสอนโดยทั่วถึงกัน จึงใคร่ขอให้พิจารณาส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกสอนในรุ่นที่ผ่านมา และพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกสอน เป็นลำดับแรกก่อน ตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว และกรุณาแจ้งความจำนงส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค หรือ นางสาวโสตา ธนธรรมทิศ E-mail: saitong@tgia.orgsota@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 215

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

 • 14 พ.ค. 2559
  -
  14 พ.ค. 2559

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัยครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ S.F.สไตรค์โบว์ล (ชั้น 7) ศูนย์การค้ามาบุญครอง โดยแข่งขันประเภททีม 3 คน แข่งขันแบบคู่สไตรค์ – คี่สแปร์ สโมสรฯ ให้สิทธิบริษัทสมาชิกส่งพนักงานของบริษัทเข้าร่วมแข่งขันได้บริษัทละ 1 ทีมๆ ละ 3 คน (จะเป็นชายหรือหญิงรวมกันเป็นทีม) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจำกัดผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดไม่เกิน 40 ทีม หรือบุคคลไม่เกิน 120 คน บริษัทใดส่งใบสมัครก่อนจะได้สิทธิก่อน หากจำนวนเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที และบริษัทสมาชิกใดจะส่งทีมเพิ่มจะต้องเสียค่าสมัครทีมละ 600.- บาท

  บริษัทสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมายังสโมสรฯ ที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค / นายก้อง คณะสุข ทาง E-mail: saitong@tgia.orgkong@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 • 19 มี.ค. 2559
  -
  20 มี.ค. 2559

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย กำหนดจัดกิจกรรมครอบครัวสโมสรสมาชิกประกันภัย 2558 ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 (กรุงเทพฯ – อุทัยธานี) โดยเปิดให้บริษัทสมาชิกส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมได้บริษัทละ 1 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ 2,500 บาท ทั้งนี้ บริษัทใดที่ส่งแบบตอบรับก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน หากจำนวนเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที (บริษัทที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม จะพิจารณาหลังจากวันปิดรับสมัครแล้ว)

  บริษัทสมาชิกที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมายังสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค / นายก้อง คณะสุข ทาง E-mail: saitong@tgia.orgkong@tgia.org หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217

  ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม