กิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมเสวนางาน คปภ. เพื่อชุมชนบ้านปางห้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมเสวนางาน คปภ. เพื่อชุมชนบ้านปางห้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

02 ธันวาคม 2563 กิจกรรมส่วนกลาง

นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมงาน “คปภ. เพื่อชุมชนบ้านปางห้า” ในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 และร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย และนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้กับชาวชุมชนร่วมกับสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเสด็จ ชุมชนบ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย