คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรม นวัตกรรมดิจิทัลและการ Transform สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

อบรม นวัตกรรมดิจิทัลและการ Transform สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

18 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการอบรม นวัตกรรมดิจิทัลและการ Transform สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล วิทยากรโดย คุณโกวินทร์ กุลฤชากร Chief Innovation Officer Central Retail Digital & Central Retail Corporation PCL วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และเทรนด์เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำหรับการอบรมในหัวข้อดังกล่าวเป็นการอบรมในโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27 หรือ Insurance Management Development Program (IMDP) รุ่นที่ 27 ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยที่ดีที่สุด
© หลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย