คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรม นวัตกรรมดิจิทัลและการ Transform สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

อบรม นวัตกรรมดิจิทัลและการ Transform สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

20 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการอบรม นวัตกรรมดิจิทัลและการ Transform สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล วิทยากรโดย คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร Chief Marketing Officer SCBX วัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์กรด้วยนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้การดำเนินงานของ SCBX จัดเมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566  เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำหรับการอบรมในหัวข้อดังกล่าวเป็นการอบรมในโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27 หรือ Insurance Management Development Program (IMDP) รุ่นที่ 27 ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยที่ดีที่สุด
© หลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย