สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การชี้แจงเรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน (คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564)

การชี้แจงเรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน (คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564)

23 ธันวาคม 2564 สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) จัดการชี้แจงบริษัทสมาชิกเรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน เพื่อรองรับคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบ และข้อความกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

สามารถดูวิดีโอการชี้แจงย้อนหลังได้ที่ >> https://youtu.be/TMMIkx_OO1Q

ดาวน์โหลดเอกสาร >> https://drive.google.com/drive/folders/1UT7gZb5dTyyjXvWhs3Xedl9n-BTboO6p?usp=sharing