คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาหัวข้อ The Rise of Startups. Disruption or Opportunity for Insurance Industry? EP.3

การสัมมนาหัวข้อ The Rise of Startups. Disruption or Opportunity for Insurance Industry? EP.3

01 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดสัมมนาหัวข้อ “The Rise of Startups. Disruption or Opportunity for Insurance Industry?” EP.3 โดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันสภาวะของตลาดการค้าและโลกธุรกิจมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดรูปแบบการทำธุรกิจแนวใหม่ ๆ รวมถึง Digital Healthcare เพื่อเข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยถือได้ว่ากลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพเกี่ยวกับสุขภาพอีกหนึ่งธุรกิจที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ แก่ธุรกิจประกันภัยและเกิดประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางสนับสนุนธุรกิจระหว่างอุตสาหกรรมประกันภัยกับกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมากขึ้นด้วย โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐภัทร ธเนศวรกุล Head of Strategy บริษัท RISE ACCEL Company Limited. Mr. Bjorn Lee CEO บริษัท MindFi. Mr. Jonathan Lau CEO บริษัท Nervotec Pte. Ltd. และ ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากบริษัทสมาชิก จำนวน 85 คน จาก 26 บริษัทประกันภัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.50-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting