คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟกลุ่มแบบมาตรฐาน”

การจัดชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟกลุ่มแบบมาตรฐาน”

20 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดชี้แจง ชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟกลุ่ม แบบมาตรฐาน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้บริษัทสมาชิกได้นำไปปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันโดยมีนางสาวสุพัชน์ คุณจริยกุล กรรมการ ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ นายปริญญา พรรณโชคดี ที่ปรึกษา ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นวิทยากร  
เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทั้งสิ้น 66 คน จาก 28 บริษัทประกันภัย