คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดชี้แจงกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟกลุ่ม แบบมาตรฐาน

การจัดชี้แจงกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟกลุ่ม แบบมาตรฐาน

20 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

      คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดประชุมชี้แจง ชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟกลุ่ม แบบมาตรฐาน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้บริษัทสมาชิกได้นำไปปฏิบัติใช้ไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี นางสาวสุพัชน์ คุณจริยกุล กรรมการ ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ นายปริญญา พรรณโชคดี ที่ปรึกษา ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นวิทยากร โดยมีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวนทั้งสิ้น 66 คน จาก 28 บริษัท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย