คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน

โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน

12 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “คปภ. ปลุกพลังนักบิด เปิดโลกใหม่ให้คุ้มครอง ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” ตามโครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน จัดโดย สำนักงาน คปภ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       ครั้งที่ 1: เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น 2 โซนโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสวัสดิ์ ตั้งเจริญพัฒนา คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ และนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน
       ครั้งที่ 2: เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ บริษัท เดลต้า อิเล็กโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสวัสดิ์ ตั้งเจริญพัฒนา และนายเกษม สังข์ภิรมย์ คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน