โครงการประกันภัยพืชผล

ข่าวสารและกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และประชุมหารือโครงการประกันภัยพืชผล ปีการผลิต 2567

สวัสดีปีใหม่ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และประชุมหารือโครงการประกันภัยพืชผล ปีการผลิต 2567

12 มกราคม 2567 โครงการประกันภัยพืชผล

       สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย นางสาวบังอร จิระวรสุข อุปนายกสมาคมฯ นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยทีมงานสมาคมฯ เข้าพบ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2024 และเข้าร่วมประชุมหารือโครงการประกันภัยพืชผล ปีการผลิต 2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร