คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

ให้การต้อนรับ Institute for Health Economics and Research (IHEP) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมให้สัมภาษณ์ระบบการดูแลสุขภาพในประเทศไทย

ให้การต้อนรับ Institute for Health Economics and Research (IHEP) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมให้สัมภาษณ์ระบบการดูแลสุขภาพในประเทศไทย

31 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์ ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ Dr. Hideki MAEDA, Professor และคณะนักวิจัยซึ่งเป็นผู้แทนของ Institute for Health Economics and Research (IHEP) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพและความเชื่อมโยงของธุรกิจประกันสุขภาพในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย