สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (IIRFA 2023)

การประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (IIRFA 2023)

14 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) เข้าร่วมการประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (IIRFA 2023) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 กับองค์กรที่มีภารกิจหลักด้านฐานข้อมูลกลาง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานสำนักงานอัตราเบี้ยประกันภัยใน 8 ประเทศ ได้แก่ General Insurance Rating Organization of Japan (GIROJ) ประเทศญี่ปุ่น Insurance Association of China (IAC) ประเทศจีน India Insurance Bureau (IIB) ประเทศอินเดีย Korean Insurance Development Institute (KIDI) ประเทศเกาหลีใต้ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ประเทศอินโดนีเซีย Taiwan Insurance Institute (TII) ประเทศไต้หวัน และไทย โดยปีนี้มีประเทศเวียดนาม Vietnam Insurance Development Institute (VIDI) เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

การประชุม IIRFA จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ภาพรวมของตลาดประกันวินาศภัยในกลุ่มประเทศสมาชิก และรวมถึงเทคโนโลยีที่ประเทศสมาชิกได้นำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในประเทศของตน ซึ่งการประชุมในปีนี้ได้จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายวรสิทธิ์ ฐิติธนการ รองเลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย และนายพัฒภูมิ เศรษฐกวิน ผู้แทนจากสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย เข้าร่วมประชุม โดยประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมหารือในปีนี้ ประกอบด้วย เรื่อง Impact of Advanced Digital Technologies และ Increase of natural disasters เป็นต้น

- ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมของตลาดประกันวินาศภัยของประเทศสมาชิก (Member Forum Presentation)