คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมหลักความเสียหายทั่วไป G.A. (General Average) กับสิ่งที่ผู้ส่งออกนำเข้าต้องรู้

การอบรมหลักความเสียหายทั่วไป G.A. (General Average) กับสิ่งที่ผู้ส่งออกนำเข้าต้องรู้

27 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

      คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ มอบหมายให้นายจุฑาธวัช เพ็งศรี คณะกรรมการฯ เป็นวิทยากรการอบรมหัวข้อ "หลักความเสียหายทั่วไป G.A. (General Average) กับสิ่งที่ผู้ส่งออกนำเข้าต้องรู้" ให้กับสมาชิกของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) จัดโดย สรท. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting